Regulamin sesji zdjęciowych

 

 

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. W dniu sesji podpiszesz tylko załącznik RODO. Wszelkie spory i roszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu do punktów tego regulaminu.
 2. Chętni na sesje muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usług.
 3. Na dokumentalne sesje domowe dojeżdżam do domu Klienta.
 4. W przypadku choroby Klienta, dzieci Klientów lub Fotografki uzgadniamy nowy termin sesji.
 5. Warunkiem rezerwacji terminu sesji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości sesji (przelew na podane konto). Pozostała część płatna jest w dniu sesji. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.
 6. Cena sesji obejmuje usługę fotograficzną. Wysyłka odbitek jest dodatkowo płatna i kosztuje 15 zł. Wysyłam zdjęcia z paczkomatu InPost.
 7. Każdą sesję można kupić jako prezent według cennika podanego na stronie. Opłata za całość pobierana jest z góry. Voucher przesyłam e-mailem do samodzielnego wydrukowania lub najlepiej niedrukowania  Bon na sesję jest ważny 6 miesięcy. Po tym czasie usługa przepada. Na voucherze podana jest data ostatecznej REALIZACJI bonu.
 8. Gwarantuję wykonanie usługi na poziomie pokazanym w portfolio na stronie mocarska.pl.
 9. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci podczas dnia zdjęciowego. Gdy widzę jakąkolwiek działalność destrukcyjną, pozostaję przy swoim głównym zadaniu – fotografuję to. Wchodzę z ingerencją wyłącznie przy byciu świadkiem sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.
 10. Selekcję zdjęć przeprowadzam osobiście, polegając na swoim zmyśle estetyki. Otrzymasz galerię obrobionych zdjęć przez serwis Zalamo.com do 14 dni roboczych od dnia wykonania sesji.  Za pośrednictwem serwisu Zalamo.com wybierasz ujęcia w liczbie zgodnej z wybranym pakietem. Wydruk odbitek jest z dokładnie tych samych, wybranych przez ciebie plików elektronicznych.
 11. Galeria służy do podglądu oraz wyboru ujęć w pakiecie. Gdy wybierzesz i opłacisz dodatkowe odbitki, włączam możliwość pobrania plików elektronicznych przez Zalamo.com. Wybór ujęć należy odesłać w ciągu 14 dni od otrzymania galerii, po upływie tego czasu zdjęcia wybieram ja. Ponowne wgranie galerii to koszt 50 zł. Odbitki wysyłam do 21 dni od daty wyboru ujęć w pakiecie.
 12. Obrobione zdjęcia otrzymujesz w liczbie podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne 50 zł (plik cyfrowy + odbitka).
 13. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć.
 14. Odsprzedaję pliki RAW w cenie o 1000% wyższej niż nominalna cena odbitki brutto wynikająca z wybranego pakietu, czyi jeśli jedno zdjęcie w pakiecie kosztuje 40 zł brutto, jeden plik RAW kosztuje 400 zł.
 15. Pliki od dnia wyboru przechowuję przez rok. Po tym czasie usuwam je z dysku bez możliwości ich odzyskania.
 16. Nie pracuję w Photoshopie. Nie odchudzam, nie usuwam napisów na ubraniach, nie przeklejam min, oczu i innych części ciała. Nie podejmuję się retuszu skóry, wygładzania twarzy bądź zmiany sylwetki. Nie modyfikuję w ogóle wyglądu.
 17. Zobowiązuję się do ochrony twojego wizerunku: nie udostępniam zdjęć bez twojej wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów niż wskazane poniżej oraz nie udostępnianie żadnych danych osobowych innych niż imiona. Informacja o przetwarzaniu twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://paniwoznafotografia.pl/polityka-prywatnosci/ , a biorąc udział w sesji, akceptujesz jej warunki.
 18. Możliwość pochwalenia się wykonanymi przez siebie zdjęciami stanowi ważny element w działalności każdego fotografa. Z tego względu zależy mi na tym, żebym miała możliwość umieszczenia zdjęć na stronie internetowej, blogu i platformach społecznościowych, czasem także w materiałach promocyjnych drukowanych, tzn. w albumach, na ulotce papierowej. Biorąc udział w sesji, wyrażasz zgodę/nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imion do celów promocji mojej twórczości w sposób wyżej opisany. Informację o zgodzie możecie podjąć w dniu sesji lub po obejrzeniu galerii. Pamiętajcie, że zgodnie z prawem zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta.
 19.  Wycofanie zgody na publikację oznacza niepublikowanie zdjęć z twoim wizerunkiem od dnia wycofania zgody. Nie zobowiązuje do usuwania twoich zdjęć już opublikowanych.
 20. Wraz z przekazaniem ci zdjęć uzyskujecie prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń możecie je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia itp.
 21. Nie zgadzam się na kadrowanie zdjęć, nakładanie filtrów na Instagramie oraz jakiekolwiek modyfikacje dotyczące ostatecznego wyglądu wykonanej przeze mnie fotografii – to ja posiadam prawa autorskie.
 22. Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp. wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody oraz wykupienia osobnej licencji.

Regulamin obowiązuje od 1.04.2021 r.

 

 

MIN

Witaj!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do firmy Państwo Wrońscy Sp. z o.o., z siedzibą  przy ul. Maltańskiej 6/15, 02-761 w Warszawie, NIP: 5213933646. 

W każdej chwili możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@marikawronska.pl

Życzę Ci, aby produkty, które są w sklepie dostarczyły Ci ogromnej dawki motywacji, wiedzy i inspiracji do rozwoju osobistego i własnej działalności.

Marika

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Sprzedawca–Państwo Wrońscy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maltańskiej 6/15, 02-761 w Warszawie, NIP: 5213933646.

   

 3. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.marikawronska.pl/regulamin/  
 5. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.marikawronska.pl/

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych (np. ebooki) oraz produktów elektronicznych i fizycznych dostępnych w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupują
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przezkomputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu;

– standardowy system operacyjny;

– standardowa przeglądarka internetowa,

– aktywny adresy e-mail.

 1. Do skorzystania z Konsultacji online niezbędne jest spełnienie następujących warunków prze komputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu;

– standardowy system operacyjny;

– standardowa przeglądarka internetowa,

– aktywny adresy e-mail

-pobrany program Skype

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamó Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§  4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu produktów do koszyka. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatnoś
 6. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

– w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

– w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawnoś W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyż

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamó
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

 

§ 6

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupują

§ 7

Kursy on-line

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupują
 4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję owyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urzą
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.
 7. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

§ 8
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 

§ 10
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treś
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://marikawronska.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogó
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2021

From This Class

Subscribe to Our Newsletter

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Quisque a vehicula magna.

Address

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per 1230.

Call Us

(+880) 123 456 7898
(+880) 123 456 7898

Email Us

contact@divi.com
potterystudio@divi.com

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby poprawić Twój komfort jej użytkowania. Pozostanie na stronie oznacza, że się zgadzasz na ich używanie.